သုခံ ဒုက္ခံ

သုခံ ဒုက္ခံ

သုခံ ဒုက္ခံ
=======
လူတို့သဘော စိတ်မနောက
ဆင်းရဲတွေ့က လောကဓံဟု ညီးညူးတတ်၏။

သုခတွေက လောကဓံကို ကျောပြန်ဟပ်လျှက်
ပြုံးကာရယ်ကာခံစားတတ်၏။

သုခံဒုက္ခံ ဤနစ်တန်းကို
လောကဓံဟု ဆင်ခြင်နိုင်မှတော်ကာကြ၏။

သုခံ ဒုက္ခံ

သုခံ ဒုက္ခံ

Leave a Reply