ဆရာ ဦးမြင့်လွင်

မေတ္တာ အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း

ပရမတ္ထသစ္စဝါဒီ တရားတော်

ဓမ္မအောင်လံ တရားတော်