ထာဝရယောဂီများ သီတင်းသုံးနေထိုင်ရာ ပဌာန်းဆောင်များအကြောင်း

ဆရာမ ဒေါ်ဝိမလ (သန့်တည်ပွား) ရှင်းပြသော ထာဝရယောဂီများ သီတင်းသုံးနေထိုင်ရာ ပဌာန်းဆောင်များအကြောင်း

Continue reading


သန့် တည် ပွား ၂၀၁၃ ဓမ္မဒူတ မလေးရှား(ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ်)

မလေးရှားနိုင်ငံ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ် တရားစခန်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော ရှုကွက် တရားများ

Continue reading