၇ရက် အဓိဌာန် နေ့တရားစခန်း (အောင်ဇမ္ဗူရွှေဆိုင်)

သန့်တည်ပွားအဖွဲမှ အောင်ဇမ္ဗူရွှေဆိုင်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် မိတ်ဆွေများအား ၇ရက် အဓိဌာန် နေ့တရားစခန်းကျင်းပပေးနေပုံ

Leave a Reply