မြင့်မြတ်အလင်း ရိပ်သာ

သန့် တည် ပွား အဖွဲ့၏ မြင့်မြတ်အလင်း ရိပ်သာ ကို ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ် ငါးဆူတောင် ၅ ရပ်ကွက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ရိပ်သာတွင် ရာသက်ပန် ထာဝရယောဂီများ၏ သာသနာရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ တရားအားထုတ်လိုသော ယောဂီများအတွက် တရားစခန်းများဖွင့််လှစ်ခြင်း စသော ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Leave a Reply