ဆရာမြတ်ဟူသည်….

ဆရာဆိုတာ ဦးဆောင်မှု
တပည့်ဆိုတာ အင်အား
ဆရာကောင်းဆရာမြတ်တို့ရဲ့စိတ်ထား၊
တပည့်စွဲ ဆရာစွဲကင်းတတ်ဖို့၊
ဆုံးမထားပါတယ်။

Leave a Reply