(သန့်-တည်-ပွား)

အပါယ်ပိတ်တရား – ဆရာဦးမြင့်လွင်

ဆရာဦးမြင့်လွင် (အပါယ်ပိတ်တရား)
ဆရာဦးမြင့်လွင် (အပါယ်ပိတ်တရား) ဤနေရာတွင်နှိပ်၍ ဖတ်ပါ။

Leave a Reply