သန့် တည် ပွား ၂၀၁၃ ဓမ္မဒူတ မလေးရှား(ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ်)

မလေးရှားနိုင်ငံ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ် တရားစခန်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော ရှုကွက် တရားများ

Continue reading