သုခံ ဒုက္ခံ

သုခံ ဒုက္ခံ

သုခံ ဒုက္ခံ ======= လူတို့သဘော စိတ်မနောက ဆင်းရဲတွေ့က လောကဓံဟု ညီးညူးတတ်၏။ သုခတွေက လောကဓံကို ကျောပြန်ဟပ်လျှက် ပြုံးကာရယ်ကာခံစားတတ်၏။ သုခံဒုက္ခံ ဤနစ်တန်းကို လောကဓံဟု ဆင်ခြင်နိုင်မှတော်ကာကြ၏။

Continue reading