သုခံ ဒုက္ခံ

သုခံ ဒုက္ခံ

သုခံ ဒုက္ခံ ======= လူတို့သဘော စိတ်မနောက ဆင်းရဲတွေ့က လောကဓံဟု ညီးညူးတတ်၏။ သုခတွေက လောကဓံကို ကျောပြန်ဟပ်လျှက် ပြုံးကာရယ်ကာခံစားတတ်၏။ သုခံဒုက္ခံ ဤနစ်တန်းကို လောကဓံဟု ဆင်ခြင်နိုင်မှတော်ကာကြ၏။

Continue reading


နိန္ဒံ ပဿန္တံ

နိန္ဒံ ပဿန္တံ

နိန္ဒံ ပဿန္တံ ======== လူတို့သဘောစိတ်မနောက ကဲ့ရဲ့ငြားက လောကဓံဟု ညီးညူးတတ်၏။ ချီးမွှမ်းတွေ့က လောကဓံကို ကျောပြန်ဟပ်လျှက် ပြုံးကာရယ်ကာခံစားတတ်၏။ နိန္ဒံပဿန္တံ ဤနှစ်တန်ကို လောကဓံဟု ဆင်ခြင်နိုင်မှတော်ကာကြ၏။

Continue reading


လာဘော အလာဘော

လာဘော အလာဘော

လာဘော အလာဘော ================= လူတို့သဘောစိတ်မနောက စီးပွားလာဘ်လာဘမရှိငြားက လောကဓံဟု ညည်းညူးတတ်၏။ စီးပွားလာဘ်လာဘပေါများပါမူ လောကဓံကို ကျောပြန်ဟပ်လျှက် ပြုံးကာရယ်ကာခံစားတတ်၏။ လာဘော,အလာဘော ဤသဘောကို လောကဓံဟု ဆင်ခြင်နိုင်မှတော်ကာကြ၏။

Continue reading