နိန္ဒံ ပဿန္တံ

နိန္ဒံ ပဿန္တံ

နိန္ဒံ ပဿန္တံ ======== လူတို့သဘောစိတ်မနောက ကဲ့ရဲ့ငြားက လောကဓံဟု ညီးညူးတတ်၏။ ချီးမွှမ်းတွေ့က လောကဓံကို ကျောပြန်ဟပ်လျှက် ပြုံးကာရယ်ကာခံစားတတ်၏။ နိန္ဒံပဿန္တံ ဤနှစ်တန်ကို လောကဓံဟု ဆင်ခြင်နိုင်မှတော်ကာကြ၏။

Continue reading